Nordex visar minskad vinst

Foto: Nordex

Nordex redovisar en väntad vinstminskning. Försäljningen gick ner med fem procent, till 921 miljoner euro. I ett pressmeddelande förklarar Nordex att minskningen beror på att flera projekt har skjutits upp i södra Europa och att de har fått 80 procent färre ordrar från Kina, vilket ledde till en vinstminskning på 57 procent på den asiatiska marknaden. Försäljningen i USA fördubblades, men det kunde inte helt och hållet väga upp förlusten.

Nordex meddelar att de delvis lyckades dämpa effekten genom ett lyckat sparpaket. Programmet ska sänka produktionskostnaderna med 15 procent innan året 2012 är slut. 253 personer avskedades under 2011, vilket sparade in 13,1 miljoner euro.

Nordexgruppens likviditet ökade med 50 procent under 2011, till 212 miljoner euro. Sammanlagt ökade ordrarna med 32 procent, till 1,1 miljarder euro, vilket gör att de i en ny prognos förutspår att försäljningen kommer att öka till cirka 1 miljard euro under år 2012.