Skellefteå Kraft fortsätter Blaikens andra etapp

Fundamenten anläggs i Blaikenprojektet. Foto: Patrik Degerman

Skellefteå Kraft fortsätter att expandera Blaikenprojektet med etapp 2. De första 30 vindkraftverken i etapp 1 tas i drift i sommar. 60 procent av etapp ett ägs av Skellefteå Kraft och 40 procent av Fortum. Fortum har avstått från att fortsätta med etapp två och Skellefteå Kraft blir ensamma ägare. De nya ägarförhållandena kommer inte att påverka BlaikenVind.

– Redan från början har det funnits en valmöjlighet för Fortum att vara med i etapp 2 och 3. Nu väljer de att avstå etapp 2, men kan fortfarande bli aktuella för den sista etappen. Vi har däremot garanterat Skellefteå Krafts medverkan i etapp 2, och ser positivt på att stå som helägare till kraftverk nummer 31 till 60, säger Gunnar Eikeland, vd Skellefteå Kraft, i ett pressmeddelande.

BlaikenVind samägs av Skellefteå Kraft och Fortum och har som uppdrag att bygg en vindpark i Blaikenområdet i Storuman, Norra Sverige. Vindkraftparken planeras att stå klar under år 2015 och kommer då att vara den största landbaserade vindkraftparken i Europa, med 250 megawatt kapacitet.