Vattenfall klar med Ormondeparken

Vattenfalls vindkraftpark Ormonde, utanför nordenglands kust. Foto: Vattenfall

Vattenfall har installerat sin sista vindkraftturbin i sitt Ormonde-projekt, skriver Utility Week. Turbinen, på fem megawatt kapacitet, satte punkt för ett 21 månader långt projekt nio kilometer utanför Cumbrias kust, i nordengland.

Turbinerna som har byggts är för närvarande de största kommersiellt tillgängliga vindkraftverken i världen.

Ormondeparken täcker 8,7 kvadratkilometer, består av 30 vindkraftverk och producerar nu med sin kapacitet på 150 megawatt cirka 1,3 terawattimmar per år.