Centralamerikas största vindpark invigd

Foto: Iberdrola Renovables

Gamesa och Iberdrola Renovables har öppnat en 102 megawatt stor vindkraftpark i Honduras, Cerro de Hula wind farm, skriver GreenTechnica. Vindparken blir därmed centralamerikas största och Mesoamerica Energy står som ägare. Tack vare Cerro de Hula får Honduras elnät en kapacitetsökning på 10 procent. 36 procent av Honduras invånare beräknas idag inte ha tillgång till elektricitet.

Cerro de Hula kostade 1,3 miljarder kronor att bygga och vindparken uppfördes under ett års tid. Gamesa har uppfört 51 av sina G87-turbiner på två megawatt och kommer att underhålla dem i två år framöver.