Småländskt vindkraftprojekt kan avblåsas

Foto: Dave Parker

Kalmar och Kronoberg har haft planer på att tillsammans köpa vindkraftverk för 195 miljoner kronor. Kalmar landsting har avsatt 105 miljoner kronor och den offentliga upphandlingen har varit klart, men Kronoberg har inte lyckats ta ett investeringsbeslut än, skriver Smålandsposten.

– Nu har vi lyckats förlänga anbuden till i april eftersom man inte har något investeringsbeslut i Kronoberg vilket vi trodde att man hade, det pågår fortfarande någon form av politisk diskussion, säger Håkan Sjöborg, Kalmar landstings upphandlingschef, till Smålandsposten.

För att de anbud som ligger ska vara giltiga behöver Kronoberg medverka, men idag kan inte Kronobergs landsting ge några löften om ett snart beslut.

– Nej, de är en stor fråga och vi måste förankra det här i alla partier och vara överens, titta på kostnader och miljöhänsyn. Det är en komplicerad sak där det inte går att ha någon bestämd åsikt idag och som innebär stora investeringar, vi vet inte hur payoffen ser ut, säger Suzanne Frank (M), landstingsråd för Kronoberg.