Outvecklade elnät kan försena tysk vindkraft

Foto: Eon

Tysklands planer på en utbyggnad av vindkraften till havs ser ut att bli försenad på grund av outvecklade elnät. Tyskland vill uppföra flera havsbaserade vindparker, för att ersätta de kärnkraftreaktorer som stänger nästa årtioende.

Innan 2020 vill Tysklands regering att 10 gigawatt, motsvarande nio kärnkraftverk, ska komma från havsbaserade vindparker, något som ser inte verkar troligt just nu. Eon och RWE, Tysklands största vindkraftföretag, har sagt att flera vindkraftprojekt kan stanna av om inte fler kablar och transformatorstationer installeras.

- Vi kommer inta att nå 10 gigawatt innan 2020, och alla i industrin vet om det. Nätoperatörerna, som är ansvariga för anslutningarna, samt deras leverantörer, har underskattat utmaningarna i anslutningsprojektet som kan kosta upp mot en miljard euro, sade Hermann Albers, ordförande för Tysklands vindkraftförening, till Bloomberg Businessweek.