Studie: Isning påverkar mätmaster

Foto: Lars Falkdalen Lindahl

En ny studie har analyserat datatillgängligheten från 107 vindplatser runtom i Sverige. Det visas att om man tar bort den data som är påverkad av isning för perioden november - februari minskar datatillgängligheten från mätmaster från norra Sverige med 18 procentenheter.

Syftet med studien har varit att uppmärksamma problemen med analyseringen av data från vindkraft i kallt klimat.

- Steg ett är att skapa en diskussion om hur man under en vindmätning kan arbeta aktivt för att minimera eller helt undvika problem med isning. Steg två är att fastställa hur mätserier påverkade av isning ska hanteras i samband med investeringsbeslut. Det händer att mycket stora investeringar grundas på undermåligt dataunderlag och det vill vi gärna komma bort ifrån, säger Oscar Winter, teknisk chef på Greenbyte, i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa Greenbytes studie The Effects of Cold Weather on Wind Data Quality.