Rewind Offshores vindparksplaner stoppas

Foto: Bjarte Hoff

Försvaret avslår Rewind Offshores planer på två vindkraftparker utanför Oxelösund, rapporterar Sveriges Radio. Anläggningarna skulle orsaka alltför stora störningar på Försvarets tekniska system. Av sekretesskäl kan inte Försvaret meddela vilka störningar detta skulle vara, men att de skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset.

I sitt meddelande till Rewind Offshore skriver de även att det inte finns någon möjlighet till förlikning, som när vindkraftsbyggare i vissa fall bistår försvaret genom att sätta upp radarutrustning i verken.