BP köper upp vindpark i New York

Foto: BP

BP, världens tredje största petroleumbolag, som också äger vindparken Cape Vincent, har köpt Accionas vindpark St. Lawrence i delstaten New York. BP slår samman de två vindparkerna, som nu kommer gå under vindparken Cape Vincents namn, och kommer tillsammans producera cirka 200 megawatt elektriciet.

Innan ihopslagningen låg Cape Vincent på 134 megawatt och 84 vindkraftverk. Vindparken som Acciona planerade blir 51 vindkraftverk stor och kommer generera 76,5 megawatt.

- Diskussionen började 2011 och det kom fram att det skulle innebära en självklar fördel om bägge parkerna hade en gemensam ägare. BP visade ett stort intresse i att slå samman de två projekten och vi arbetar med dem nära under övergångsperioden, sade Peter A. Gross, projektledare för Cape Vincent.

I och med ihopslagningen behövs det bara en substation och endast en transmissionledning, något som är både lönsammare och bättre för miljön.