Telge Kraft och Stena Renewable samarbetar

Foto: Stena Renewable

Under 2013 så börjar Stena Renewables 32 kraftverk i Vindpark Lemnhult utanför Vetlanda att producera el. Den förväntade årsproduktionen är 270 GWh och Telge Kraft kommer att sälja den el som produceras.

Just nu håller Stena Renewable på att uppföra Vindpark Lemnhult i Vetlanda kommun. Totalt är det 32 vindkraftverk som ska byggas och kraftverken beräknas börja producera el vid årsskiftet 2012/2013.

Det är viktigt för Stena Renewable att samarbeta med en part som kan föra ut det fulla värdet av vindenergi till sina slutkonsumenter som uppskattar koldioxidfri och förnyelsebar energi.

Vindkraftverken kommer enligt beräkningarna att kunna producera 270 GWh el årligen.

Telge Kraft har fått i uppdrag att sälja den el som produceras och förvalta den framtida produktionen i en prissäkringsportfölj. I uppdraget ingår även att sälja elcertifikat och ursprungsgarantier.

– I Telge Kraft får vi en samarbetspartner som har hög kompetens kring marknadsanalys och portföljförvaltning av vindkraft. Det är viktigt för vindparkens långsiktiga lönsamhet, säger Peter Zachrisson, Investeringschef på Stena Renewable.

Stena Renewable är långsiktiga ägare av 33 vindkraftverk i Sverige och planerar de kommande åren att utvidga verksamheten med omkring 40 vindkraftverk per år.