Skellefteå Kraft vill anställa vindkraftsexperter

Skellefteå Kraft vill bygga ut vindkraften och stärka sin position inom vindkraft i kallt klimat. Men då krävs nya medarbetare. – Vi behöver anställa flera vindkraftsingenjörer och vindkraftstekniker de kommande fyra åren, säger Gunnar Tenevall, personalchef på Skellefteå Kraft.

Under Winterwindmässan handlar diskussionerna om vindkraft i kallt klimat. Skellefteå Kraft vill även passa på att lyfta frågan om det rekryteringsbehov som finns i branschen.

Den arbetsmarknadsanalys som Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme har gjort visar nämligen att det nationellt behövs totalt 7 000 nya krafter till energibranschen under perioden 2011–2016. För Skellefteå Krafts del bedöms det i dagsläget handla om att hitta cirka 70 nya tekniker och ingenjörer, varav ett 15-tal nya medarbetare inom vindkraftsområdet. Allt detta före utgången av 2016.

– Energibranschen skriker efter ung och teknikorienterad arbetskraft, men det allmänna utbildningssystemet har hittills inte förmått att producera ingenjörer i tillräcklig takt, säger Gunnar Tenevall.

Skellefteå Kraft arbetar bland annat i samarbete med flera branschorganisationer, universitet och högskolor för att få till stånd fler utbildningar inom de områden där koncernen har störst behov, som energi, el- och vindkraft. Under Winterwindmässan passar Skellefteå Kraft på att bjuda in ett antal utvalda studenter från högskoleingenjörsutbildningen Elkraft och civilingenjörsutbildningens femte år.

– Vi vill bidra till ett ökat intresse för våra yrken, för vindkraft och vi vill att fler utbildningar startas på högskolenivå för ingenjörer. Om vi ska klara av omställningen till fossilfri energiproduktion, och klara av att möta den utbyggnadstakt som framför allt vindkraft har, krävs kvalificerade medarbetare, säger Gunnar Tenevall.