Finlands vindkraft ökar 50% under 2012

Foto: uncle-leo/flickr

Finlands vindkraft kommer att öka med 50 procent under 2012, meddelar Anni Mikkonen, vd för den finska vindkraftsföreningen, till Helsingin Sanomat.

Finlands samlade vindkraft producerar idag 197 megawatt. Till slutet av året ska denna siffra närma sig 300. Åtta vindparker är under konstruktion eller i planeringsfasen. År 2011 introducerade Finland en stöd-tariff som garanterar vindkraftsägarna ett visst pris, oavsett hur marknaden ser ut.

- Stöd-tariffen uppmuntrar elproducenter att ta på sig större projekt. Statligt stöd är nu garanterat, vilket inte var fallet tidigare, sade Anni Mikkonen till Helsingin Sanomat.