Wallenstam investerar i vindkraft

Foto: Wallenstam

Wallenstam startar nu byggnationen av en vindkraftpark med åtta verk vid Gunnarby i Uddevalla kommun. Avtal har tecknats med Siemens som ska leverera verken av modell SWT-2.3-113. Den totala installerade effekten kommer att uppgå till 18,4 MW och beräknad driftstart för de åtta verken är första kvartalet 2013. Den totala investeringen ligger på 350 miljoner kronor.

– Vi arbetar medvetet mot vårt mål att 2013 ha en energiproduktion från förnybar energi som täcker eget och kunders behov räknat på kWh månadsbehov. Vi närmar oss målet och har hittills fattat investeringsbeslut motsvarande 96 procent av den installerade effekt vi behöver för att vara självförsörjande, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam i ett pressmeddelande.

Nu påbörjas markarbeten för vindkraftparken i Gunnarby som är belägen cirka 15 kilometer nordväst om Uddevalla. En första turbinleverans kommer att ske i oktober 2012.

Wallenstam har idag 25 vindkraftverk i drift i 11 parker samt tre vattenkraftverk med en total installerad effekt på 45,7 MW. Övriga vindkraftsparker som är under byggnation är Middagsberget i Bergs kommun, Jämtland och Vettåsen i Sandvikens kommun i Gästrikland. Dessa parker omfattar totalt 13 verk med en installerad effekt på 32 MW.