2011 stabilt år för Europas offshore-vindkraft

Foto: phault/flickr

Antalet byggda vindkraftverk höll sig på en stabil nivå under år 2011, rapporterar EWEA, European Wind Energy Association. 235 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 866 megawatt byggdes i europeiskt vatten, vilket kan jämföras med 883 megawatt för år 2010.

Europas samlade energi från havsbaserad vindkraft uppgår nu till 3,8 gigawatt, fördelat äver 53 vindparker i 10 länder.

Storbritannien gjorde den största expansiven. 87 procent av deras vindkraftsutbyggnad skedde till havs. Siemens var den fabrikör som bidrog med flest turbiner. De stod för 80 procent av alla havsinstallerade turbiner under 2011.