Enxco bygger vindpark i Texas för 2,2 miljarder

Foto: einalem/flickr

Det franska företaget Enxco har köpt rättigheterna till en planerad vindpark i väster om Vega i Texas, av Cielo Wind Power. Cielo kommer att bygga vindparken. För 2,2 miljarder kronor kommer 70 Siemens-turbiner att upprättas, vardera med en kapacitet på 2,3 megawatt.

- I kostnaden ingår turbinerna, transporteringen, legala avgifter, byggrättigheter, upprättandet, vägarna, allt. Turbinerna står för en tredjedel av kostnaden, sade Ken Starcher vid West Texas Institut för alternativ energi, till Amarillo.

Enxco vill att bygget ska vara klart i december.