Vindkraft slår rekord på Öland

Foto: Jan Oelker

En blåsig december ger rekordproduktion i Kalmarsund Vinds tre vindkraftverk på Öland. Den högsta produktionen en decembermånad uppgick tidigare till 764 000 kWh. Under 2011 landar decemberproduktionen på 1 061 000 kWh.

Under helåret blev produktionen 6,56 miljoner kilowattimmar, vilket är att jämföra med rekordåret 2007 års produktion om 6,6 miljoner kilowattimmar.

Kalmarsund Vind ekonomisk förening ägs av ca 500 konsumenter och företag. Tillsammans äger de tre effektiva vindkraftverk på Öland, som årligen producerar drygt 6 miljoner kilowattimmar förnybar. Det motsvarar användning av el i cirka 1 200 vanliga villahushåll.

– Sedan elmarknaden delades in i elområden är det ännu viktigare att vindkraften går bra här i södra Sverige. Det ger lägre elpriser, säger Staffan Larsson, marknadschef på Kalmar Energi.

Nu kommer Kalmarsund Vind att bygga ytterligare ett vindkraftverk. I Vannborga strax norr om Borgholm byggs ytterligare ett vindkraftverk i närheten av de två som redan står där. Kalmar Energi har skrivit avtal med Triventus AB om leverans av ett nyckelfärdigt vindkraftverk.

– I slutet av sommaren kommer vindkraftverket tas i drift. Det är 49 meter högt, har en rotordiameter på 52 meter och kostar drygt 12 miljoner kronor. Vi räknar med en årsproduktion om 1,8 miljoner kilowattimmar, säger Staffan Larsson.