Nytt vindkraftsrekord i Sverige

Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi. Foto: Svensk Vindenergi

Vindkraften har byggts ut i kraftigt under 2011 och elproduktionen från vindkraft har gynnats av den kraftiga blåsten under den senaste månaden. Det har lett till nya vindkraftsrekord. Det visar siffror från Svensk Vindenergi.

– Den omfattande produktionen av vindkraft har bidragit till att sänka elpriset och minska utsläppen av koldioxid från kolkraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Under vecka 50 producerade vindkraften 215 GWh. Under de senaste 52 veckorna uppgick produktionen till 5,91 TWh.

Den kraftiga vinden de senaste fyra veckorna har lett till fallande elpriser. I södra Sverige har spot-veckopriset sjunkit från 53 öre/kWh vecka 46 till 32 öre/kWh vecka 50.

– Detta visar att ökad produktion av vindkraft pressar ner elpriset, inte minst i elområde 4 i södra Sverige, säger Annika Helker Lundström.

Svensk Vindenergi menar att det finns en risk att utbyggnaden av vindkraft stagnerar om inte ambitionsnivån i elcertifikatsystemet höjs.

– Vindkraften pressar inte bara elpriset, den ökar också konkurrensen på elmarknaden, skapar försörjningstrygghet och ger möjligheter för den enskilde att äga sin egen elproduktion. Därför är det viktigt med en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet, säger Annika Helker Lundström.