Siemens levererar till Eolus Vind

Foto: Siemens

På Åsen/Kaptensberget utanför Gävle etablerar Eolus sin första vindkraftspark hittills med Siemens vindkraftverk. Vindkraftverken har 101 meters rotor och 100 meters navhöjd. Avtalet innefattar även ett femårigt serviceavtal.

Leveransstart för vindkraftverken är planerad till juni 2012 och parken kommer att ha en total effekt på 13,8 MW med en beräknad årlig elproduktion på 45 GWh.

- Valet av Siemens är baserat på utvärdering av anbud från de största aktörerna på marknaden. Siemens förser oss nu för första gången med vindkraftverk och vi ser fram mot fler avtal där Siemens blir en partner, säger Gustaf Ekberg, vd för Eolus Vind.

Efter uppförandet av den havsbaserade vindkraftparken Lillgrund söder om Öresundsbron 2007 har Siemens etablerat sig som en leverantör av landbaserade vindkraftslösningar i Sverige. Framtill idag har Siemens installerat totalt mer än 250 MW vindkraft i Sverige.