Grontmij arbetar med Kårehamnsparken

Foto: sxc.hu

Eons vindkraftpark i närheten av Kårehamn blir företagets hittills största offshoresatsning i Sverige. Grontmijs ska bidra till vindkraftparken utanför Ölands kust. – Vi har goda erfarenheter av samarbete med Grontmij i andra vindkraftprojekt, och när det gäller säkerhetsfrågorna var det erfarenheten från offshoreprojekt som var helt avgörande, säger Anders Ljungman, Eons projektchef för vindkraftparken. Eon ska bygga 16 vindkraftverk utanför Kårehamn vid Ölands nordöstra kust. Grontmijs projektledare ansvarar för att hitta fungerande lösningar avseende nätanslutning och fundament. Effekten för vindkraftparken beräknas att bli 48 MW med en årsproduktion på cirka 180 GWh och ska försörja cirka 30 000 hushåll per år med förnybar el. – Vi är väldigt angelägna om att få en elanslutning som fungerar som vi vill och jobbar för att parken ska mata full effekt året runt, säger Grontmijs projektledare Per Brännström. Vindkraftprojektet följer Eons policy inom hälsa, säkerhet och miljö (HSSE). Grontmijs ska säkerställa att de entreprenörer som Eon anlitar följer lagar och regler samt de ytterligare krav som Eon ställer på sina samarbetspartners. I Grontmijs uppdrag ingår bland annat att ha en kontinuerlig dialog med entreprenörerna kring säkerhet och miljö. – Som stor leverantör tar vi vårt ansvar genom att minimera riskerna för att leverantörer och entreprenörer ska komma till skada. Offshoreprojekt innebär till exempel dykeriarbete som medför särskilda risker och där har Grontmij särskild kompetens. Ett bra säkerhets- och miljötänk är avgörande för att man ska få uppdrag hos oss, säger Magnus Olsson, HSSE-ansvarig hos Eon. Tekniska val baseras i stor utsträckning på Eons erfarenheter i samband med uppförandet av den nyligen driftsatta vindkraftparken i Rödsand 2 i Danmark. Grontmij i Danmark agerade som rådgivare i processen från idé till färdig vindkraftpark i Rödsand samt stod för design av fundament. Specialisterna inom fundamentdesign på Grontmij i Danmark medverkar även i Kårehamn. – Det är avgörande för en vindkraftpark till havs att ha en fungerande fundamentdesign tidigt i processen, och vårt samarbete i Rödsand fungerade alldeles utmärkt, säger Eons projektchef Anders Ljungman. Vindkraftparken påbörjades under 2011 och beräknas vara i drift mot slutet av 2013.