Gamla vindkraftverk byts ut på Gotland

Foto: sxc.hu

Vattenfall Vindkraft vill byta tre av de elva äldre vindkraftverken som står uppställda i vindkraftparken på Näsudden på Gotland, skriver helagotland.se.

Nu har länsstyrelsen givit sitt tillstånd till att vindkraftverken byts ut. Dock poängterar myndigheten att vindkraftverk har betydande miljöpåverkan och att Vattenfall Vindkraft därför måste ta detta i beaktning när de nya vindkraftverken ställs upp.