Svevia får uppdrag för vindkraftpark i Lemnhult

Foto: Annika Enström

Svevia har fått uppdraget att gjuta fundament och bygga vägar för vindkraftparken byggs i Lemnhult utanför Vetlanda.

Vindkraftparken kommer att bestå av 32 stycken verk och ligga i ett skogsområde sydväst om Lemnhult i Vetlanda kommun, Jönköpings län. Den beräknas stå klar i april 2013. Byggstart sker under början av 2012.

– Vi är mycket glada för att Stena Renewable gett oss detta förtroende. Byggande av vindkraftverk har kommit starkt under de senaste åren och är en intressant marknad för Svevia, säger P-O Dahlberg, regionchef, Svevia AB.

Svevias uppdrag blir att projektera, förbereda markarbeten samt bygga vägar, fundament och kranplatser till de 32 verken. Vindkraftverken kommer ha en navhöjd på 129 meter och effekt om 3,1 MW/st. Affären drivs som ett partneringavtal.  

För att minimera vägtransporter kommer Svevia att krossa bergmaterial på plats vilket kommer att användas för att bygga vägar, kranplaner och fundamentplatser.