Siemens planerar vindkraftfabrik i Hull

Den planerade vindturbinfabriken. Bild: Siemens/ABP

Siemens och ABP, Associate British Airports, vill bygga en fabrik för vindturbiner i Hull, England, till en kostnad av cirka 850 miljoner kronor. Detaljplanen skickades in för godkännande den 13 december, 2011.

Byggnaden förväntas att stå klar i Alexandrahamnen i Hull under sista kvartalet av 2014. Fabriken skulle ge jobb åt 300 byggarbetare och senare upp till 700 ingenjörer. - Det här är en riktigt viktig milstolpe för projektet, sade Siemens projektledare Dan McGrail till BBC.

Ett beslut om detaljplanen kommer att tas senast sommaren 2012.