Jämtkraft och Stena köper vindkraftsprojekt

Foto: Stena Renewable

Dählie Kraft, Jämtkraft och Stena Renewable går samman för att förverkliga vindkraftprojektet Åskälen-Österåsen. Projektet omfattar 105 vindkraftverk i Strömsunds och Östersunds kommuner.

Dählie Kraft AB driver vindkraftprojektet Åskälen-Österåsen i Strömsunds och Östersunds kommuner. Enligt överenskommelsen får Jämtkraft och Stena Renewable förvärva projektet från Dählie Kraft när det är byggklart. Fram till dess bistår Stena och Jämtkraft med finansiering och kompetens.  

– Projektet ger ett viktigt tillskott till vår portfölj av vindkraft. Bra vindar och goda förutsättningar i övrigt, tillsammans med en stark förankring hos markägare och vår partner Jämtkraft gör detta projekt speciellt intressant, säger Göran Danielsson, vd för Stena Renewable.  

En särskild projektgrupp har bildats och en inlämnad miljöansökan väntas nå miljötillstånd sommaren 2012. Då väntas också nätkoncession för elanslutning vara klar. Projektet omfattar 105 vindkraftverk och motsvarar en investering på cirka 3,5 miljarder kronor. Produktionen från vindparken beräknas uppgå till omkring 750 GWh.