Partnertech i avtal med Vestas

Foto: Vestas

Partnertech och Vestas har tecknat ett avtal om tillverkning och leverans av produkter till Vestas Control Systems.

Avtalet kan komma att omfatta hela Partnertechs kompetens inom elektronik, mekanik, inkapslingar och systemintegration. Produktionen kommer inledningsvis att omfatta inkapslingar som levereras från Partnertechs enheter i Norge och Polen.

Avtalet kommer att generera intäkter från och med fjärde kvartalet 2011.