Göteborg Energi och GE bygger vindkraft

Foto: General Electric

I samarbete med General Electric installerar Göteborg Energi den första 4.1-113-vindturbinen i Göteborgs hamn. Det nya vindkraftverket kommer att generera el för 3000 hushåll. Vindturbinen är på fyra megawatt och introducerades i mars 2011. Med detta projekt används den för första gången kommersiellt. - Vindkraftverket kan inte vara bättre placerat, medan det är placerat onshore, vilket gör den lättillgänglig, ligger den precis vid vattnet och får tillgång till havsliknande väderförhållanden, säger Jonas Cogness, direktör för förnybar energi vid Göteborgs Energi.

Bygget förväntas vara klart i mitten av december.