Nordex levererar vindkraftverk till USA

Foto: Nordex

Nordex har säkrat två nya beställningar på sammanlagt 35 vindkraftverk från RPM Access, LLC, för Hawkeye vindkraftpark i Fayette County och Rippey vindkraftpark i Green County. Båda parkerna ligger i delstaten Iowa.

De nya beställningarna ökar Nordex kapacitet i Iowa till 130 MW.

Producerad el från de två nya vindkraftparkerna säljs till Central Iowa Power Cooperative under ett långsiktigt avtal. De kommer att ansluta sig till företaget Farm Elk Wind i Delaware County där installation och driftsättning av 17 stycken kraftverk från Nordex nyligen avslutats. Framgången med det projektet var grunden till RPM Access beslut att återigen välja Nordex som leverantör av vindkraftverk.

Anläggningsarbeten för båda projekten har påbörjats och turbinleveransen är planerad till maj 2012 för Rippey och i juni månad för Hawkeye. Avtalet innehåller utöver leverans, installation, idrifttagning och testning av turbinerna också ett 12-årigt serviceavtal. Med anledning av de hårda vinterförhållandena i området utrustas vindkraftverken med Nordex kallklimatspaket för säker drift under kalla vinterdagar.