Öland riskerar förlora världsarvstatus

Mörbylångas världsarvstatus hotad. Foto: Allie Caulfield

Södra Öland riskerar att förlora sin världsarvstatus om Mörbylånga genomför sina vindkraftsplaner. Detta meddelar Icomos, Unescos organ för kulturmiljövård och världsarvskonventionen, till Mörbylånga kommun.– Om de planerade vindkraftsanläggningarna kommer till stånd är det högst troligt att världsarvet inte bara allvarligt ifrågasätts utan att Södra Ölands odlingslandskap kan komma att förlora sin världsarvsstatus, skriver Kerstin Westerlund Bjurström, ordförande för Icomos Sweden.

Icomos anser redan att dagens anläggningar på 40-60 meters höjd är tveksamma fall, och de planerade vindkraftsverken kommer nå höjder upp mot 150 meter. – Att hävda att de inte innebär påtaglig skada på de kulturvärden som konstituerar världsarvet bör vara nära nog omöjligt, skriver Kerstin Westerlund Bjurström.