Statkrafts och SCA får grönt ljus för vindkraftparker

Foto: Magnus Samuelsson

Mark- och miljööverdomstolen ger klartecken för Statkraft och SCA:s planerade vindkraftparker i Bodhögarna, Ögonfägnaden och Björkhöjden-Björkvattnet. Mark- och miljööverdomstolen slog fast miljödomstolens beslut vilket innebär en begränsning av arealen på Björkvattnet. Dagens dom innebär att Statkraft och SCA kan påbörja uppförandet av de tre vindkraftparkerna.

I december 2008 lämnade Statkraft och SCA in ansökan om tillstånd att bygga sex vindparker i Jämtland och Västernorrland. Mark- och miljödomstolens tillstånd för vindkraftparkerna i Bodhögarna, Ögonfägnaden och Björkhöjden-Björkvattnet överklagades av en sameby som ansåg att verksamheten inte var tillåtlig med hänsyn till risker för rennäringen. Statkraft och SCA överklagade en begränsning av vindparken i Björkhöjden-Björkvattnet. Prövningen handlade om risker för effekter på renbete och närbelägna örnrevir. 

- Domen innebär betydande begränsningar men vi är trots allt glada över att vi har kommit igenom processen och kan påbörja arbetet med att förbereda investeringsbeslut, säger Jakob Norström, vd för Statkraft SCA Vind AB.

Tidigare har Statkraft och SCA fått tillstånd att bygga tre parker och två av dem, Stamåsen och Mörttjärnberget, är under byggnation. Totalt omfattar nu projektet 350 kraftverk med en sammanlagd elproduktion på 2 000 GWh vilket gör det till den största vindkraftsutbyggnaden i Sverige någonsin.