General Electric bygger vindkraft i Vietnam

Foto: David Conger

General Electric har börjat bygga på en mindre vindkraftspark i Vietnams Mekongdelta. 10 vindkraftverk på sammanalgt 16 megawatt. GE meddelade planerna för vindkraftsparken i juli och i mitten av november kom byggandet igång. Parken kommer att vara belägen cirka 20 mil söder om Ho Chi Minh-staden. GE meddelar även att lokala utvecklare funderar på att bygga fler vindkraftsverk så att den sammanlagda vindkraftsproduktionen uppgår till 120 megawatt.

Vindkraftsparken skulle bidra till Vietnams mål att innan år 2020 ha en produktion på 1000 megawatt från vindkraften, samt innan år 2030 en produktion på 6 200 megawatt (USA:s vindkraftsproduktion uppgår till mer än 42 000 megawatt).