Cowi utformar havsbaserad vindkraft i Indien

Foto: Bladt

Cowi har just vunnit ett kontrakt om att utforma Indiens första havsbaserade vindkraftpark och kommer att ansvara för kapacitetsuppbyggnaden tillsammans med de indiska myndigheterna, inklusive beredning av en strategi för havsbaserad vindkraft. Projektet stöds av EU-kommissionen.

Havsbaserade vindkraftparker är en kärnkompetens i flera nordeuropeiska länder och tekniken sprids nu till andra delar av världen. Eftersom Indien är omgivet av hav är det förnuftigt att lansera havsbaserad vindkraft i landet.

Vindkraftverket ska ligga utanför Gujarats kust i nordvästra Indien. Storleken på det här första demoprojektet har inte fastställts än, men den indiska regeringen har stora planer.

– De indiska myndigheterna har oerhört höga ambitioner och både utifrån ett försörjnings- och klimatperspektiv måste landet hitta nya förnybara energisystem. Indien har den nödvändiga kapacitet och vilja som behövs för att utveckla och etablera en havsbaserad vindkraftsindustri. Vi planerar att utforma en park som genererar omkring 50 megawatt, säger Marc Normann, marknadsdirektör för industri och energi i Cowi Danmark.

Utöver planering och konstruktion ska Cowi bistå de indiska myndigheterna i beredningen av en strategi för havsbaserad vindkraft. Bland annat ska strategin fastslå storleken på statsunderstöd, elkostnader, anslutning till elnätet osv. Cowi kommer också att bistå myndigheterna med uppbyggnaden av en kunskapsbank om havsbaserad vindkraft.

Cowi kommer att bidra med konsulttjänster och teknisk kompetens rörande planering och utformning, vilket omfattar elkonstruktion, konceptuell design av grunden baserat på geotekniska studier och meteorologiska/oceanografiska analyser liksom vindkraftparkens utformning.

Indien genererar redan mer än 21 gigawatt via landbaserade vindkraftverk och har lång erfarenhet av det området. Som ett led i landets klimatsatsning har man nu beslutat att även utnyttja potentialen hos havsbaserad vindkraft. Europa stödjer denna utveckling och därför finansieras projektet av EU. Dessutom har den brittiska regeringen nyligen ingått ett samarbetsavtal med Indien, som även innefattar utveckling av havsbaserade vindkraftverk.

Planeringsfasen kommer att löpa under 3,5 år. Därefter ska projektet lämnas ut för upphandling och den nya strategin implementeras. Projektet beräknas slutföras under 2019.