Eco Kraft levererar till universitet i Zaragoza

Eco Kraft, som verkar inom bland annat småskalig vindkraft, har levererat vindkraftverk till Universidad de Zaragoza. EcoWing ska användas till forskning och utveckling inom vertikal vindkraft, VAWT.

Sändningen bestod av fem stycken små vindkraftverk med ändlock och vingfästen.