Nederman får order från SSP Technology

Nederman ska förse SSP Technologys danska produktionsanläggning för blad till vindkraftverk med kompletta lösningar för utsugning av slipdamm och svetsrök. Kontraktet har ett värde av cirka 10,5 miljoner kronor.

Lösningen för utsug av kompositbaserat slipdamm är baserad på två stationära högvakuumenheter med filter och kringutrustning. Nederman levererar även en komplett lösning för utsugning och filtrering av svetsrök vid flera arbetsstationer.

Utsug- och filtersystemen levereras med energibesparande utrustning som automatiskt gör att energiförbrukningen anpassas till det aktuella behovet.

En lösning för ventilering av produktionslokalerna med ekonomisk värmeåtervinning är också del av ordern.

SSP Technology A/S är ett internationellt företag med huvudkontor i Danmark. Företaget utvecklar och tillverkar gjutformar och rotorbladkomponenter till vindkraftsturbiner. SSP Technology bygger ut tre av fyra produktionshallar med cirka 35 procent och ökar därigenom fabriksytan väsentligt. Installationen av Nedermans lösningar kommer att färdigställas i samband med ut- och ombyggnaden av produktionshallarna under första kvartalet 2012.