Nepab tar kraftkontrakt av Energon

Foto: sxc.hu

Nepab har fått i uppdrag att säkerställa elleveranserna till Enercons nya anläggning i Landskrona. Enercon tillverkar vindkraftverk och har flyttat sin produktion från Kockumsområdet i Malmö till Varvsudden i Landskrona. Som elleverantör valde de Enercon.

– Det var ett spännande uppdrag. Vi har stor erfarenhet av olika elsystem och hur leveransen av el garanteras på bästa sätt. Kunskaper och erfarenhet vi kunde utnyttja fullt ut i det här uppdraget, säger Kjell Nilsson på Nepab, i ett pressmeddelande.

Samtlig el kommer från vindkraft.

– Vår högsta prioritet är att säkra leveranserna av el och då känns det tryggt att arbeta med Nepab. De har en styrka i att de är kunniga i såväl hur elsystemet ska vara konstruerat som hur det fungerar från elleverantörens sida. Det gör att de kan erbjuda en helhetssyn, något som är värdefullt för oss, säger Måns Atlas på Enercon, i ett pressmeddelande.