Ett vindstilla Danmark höjer de sydsvenska elpriserna

Bild: Martin Stråmo

Sedan 1 november är Sverige indelat i fyra elprisområden, vilket gör södra Sverige mer känsligt för små störningar i elproduktionen, skriver Sverige Radio.

Sedan första november när Sverige delades in i fyra elprisområden har prisskillnaderna ökat markant mellan norra och södra Sverige. Det är stiltjen i de danska vindkraftverken som har fått priserna att stiga kraftigt de senaste dagarna, menar analytikerna Jonas Melin på konsultfirman Markedskraft. Idag ligger det rörliga elpriset på omkring 30 öre högre per kilowattimme i södra Götaland, jämfört med Norrland.

Detta, menar han, kan tolkas som ett tecken på att södra Götaland numera är mer känsligt för små störningar i elproduktionen i såväl Sverige som Danmark.

Elmarknadsreformen, som genomfördes 1 november har upprört många, bland andra förbundssekreteraren Camilla Littorin på Företagarförbunden.

– Jag tycker inte det är bra att svenska företag får högre elpriser för att det blåser för lite i Danmark. Vi måste säkerställa att svenska företag har rätt pris på sin el, säger hon till Sveriges Radio.

Tanken med elmarknadsreformen är att de sydsvenska kunderna ensamma ska finansiera utbyggnaden av de kraftledningar som Svenska kraftnät senare ska ansvara för. De ska betala ett högre elpris eftersom det framför allt är i Sydsverige som produktions- och överföringsbegränsningarna finns.

Prisdifferensen mellan regionerna är en flaskhalsavgift som tillfaller Svenska Kraftnät. Denna avgift har redan genererat över 100 miljoner kronor i intäkter till Svenska Kraftnät.

Pengarna ska användas till att förbättra det svenska elnätet. Per år kommer intäkterna från avgiften sannolikt åtminstone att överstiga en miljard kronor.