Arise redovisar minskad elproduktion i oktober

Foto: Arise

Arises elproduktion var 53,1 gigawattimmar i oktober (62,7). Månadens produktion fördelade sig på 30,8 GWh (36,0 GWh) egen och 22,3 GWh (26,7 GWh) samägd vindkraft.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Utfallet uppges till 6,0 GWH under budget.

Budgeten, uppger bolaget för SIX, är en långtidsjusterad siffra, vilket gör att man under enskilda kvartal och månader nästan alltid avviker antingen positivt eller negativt mot den.

Givet normala vindar beräknas de hel- och delägda parker som bolaget nu äger att producera 700 GWh innevarande år, skriver Arise.

(SIX News)