Malmö ska satsa på vindkraft och biogas

Foto: Freefoto.com

Förtätning, fler vindkraftverk och biogas är några av de satsningar som ska göra att Malmö når sitt mål om att bli Sveriges klimatsmartaste stad. Det framgår av Handlingsprogram för klimat- och miljöarbete i Malmö stad 2011-2014 som presenterats för kommunstyrelsen.

I handlingsprogrammet finns 26 konkreta åtgärder som ska genomföras den här mandatperioden för att uppnå de övergripande mål som satts upp i det miljöprogram som antogs 2009 och som sträcker sig fram till 2020. Det handlar bland annat om att kraftigt öka produktionen av biogas, energieffektivisera gamla och nya hus samt en utbyggning av den storskaliga vindkraften.

– Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad. Vi vet alla att det blåser alltid i Malmö så satsningen på vindkraftverk är ett mycket bra exempel på framtidens miljösatsningar i Malmö, säger Anders Skans (V), gruppledare i fullmäktige.