Sverige producerar mer el från vindkraft än Danmark

Foto: Telge Energi

Sverige producerade för första gången mer el från vindkraft än Danmark, under årets första sex månader. Nu efterfrågan Svensk Vindenergi ytterligare politiska åtgärder för att utvecklingen ska kunna fortsätta.

- Det är en glädjande nyhet som visar att vindkraften i Sverige har fått en alltmer betydande roll för Sveriges elförsörjning. I dag är vindkraften Sveriges tredje största kraftslag och tack vare goda naturliga förutsättningar är potentialen enorm. Men för att nå den fulla potentialen är det viktigt att politikerna snarast fastställer ett nytt mål för förnybar energi till 2030 och att elnätsinfrastrukturen byggs ut. Det skapar även bättre förutsättningar för elexport, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, i ett pressmeddelande.

Under första halvåret producerade Sverige 8,5 terawattimmar från vindkraft. Danmark producerade 7,2 terawattimmar. Sveriges andel av elandvändningen var under halvåret 12 procent. Danmarks hade under samma period 39,2 procent av sin elförsörjning från vindkraft.