Vindkraftens kringjobb fångas i ny satsning i Blekinge

Foto: sxc.hu

För att ta vara på de möjligheter som öppnar sig vid byggandet av vindkraftsparkerna Taggen och Blekinge Offshore i Hanöbukten har projektet ”Till Havs!” iscensatts. Energimyndigheten, Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge beviljar Sölvesborgs kommun, företagarnätverket Tech Network och Energikontoret Sydost bidrag för att försäkra sig om att de jobb och den tillväxt som tillkommer regionen tas till godo.

De två havsparkerna beräknas kunna, gemensamt, bli dubbelt så stora som Öresundsbroprojektet. En projektledare kommer att arbeta heltid för att främja samverkan mellan vindkraftsföretagen, näringsliv och kommuner.