Billigare än någonsin att bygga vindkraft i USA

Foto: ABB

USA:s energidepartement har släppt en ny rapport om trender, kostnader och aktörer på den inhemska vindmarknaden. Enligt rapporten är det billigare än någonsin att bygga vindkraft i USA.

År 2014 byggdes vindkraft motsvarande 4,85 gigawatt i USA, en ökning med 8 procent jämfört med 8 procent jämfört med året innan. Den sammanlagda kapaciteten installerad vindkraft är uppe i 65,88 gigawatt. Vindfarmerna byggs högst regionalt, av de 65,88 gigawatten har Texas byggt 14 gigawatt. Förra året byggdes vindkraft motsvarande 1,82 gigawatt i Texas.

Ytterligare en identifierad trend är den ökade effekten per vindkraftverk. Genomsnittskapaciteten i ett verk under fjolåret i USA var 1,9 megawatt – en ökning med 172 procent från 90-talets senare hälft.

Turbinmarknaden i USA domineras främst av GE (60 procent), Siemens (26 procent) och Vestas (12 procent).

Genomsnittspriset på el från vindkraft ligger på två cent per kilowattimme.

USA har fram till fjolåret subventionerat vindkraftsbyggen. Nu är det oklart om subventioneringen kommer att fortsätta, varför vindbyggarna har börjat hålla andan i väntan på besked.