Vestas ökar vinsten

Foto: Vestas

Vestas Wind Systems redovisar ett resultat före skatt på 168 miljoner euro (126) för det andra kvartalet 2015.

Analytikernas förväntningar låg vid 135 miljoner euro, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Rörelseresultatet blev 145 miljoner (154). Väntat var 136 miljoner euro.

Nettoomsättningen var 1,75 miljarder euro (1,34). Väntat var 1,6 miljarder. Orderingången var 2,7 miljarder euro (1,7).

Nettoresultatet blev 125, miljoner euro (94). Här låg förväntningarna på 100 miljoner euro.

Vestas upprepar utsikterna för helåret 2015, som höjdes vid första kvartalsrapporten. Intäkterna väntas uppgå till minst 7,5 miljarder euro och rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster till 8,5 procent.

(SIX News)