Siemens vinst bättre än väntat

Foto: Siemens

Siemens redovisar ett nettoresultat från kvarvarande verksamhet på 1,25 miljarder euro (1,35) för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal.

Väntad nettovinst var 1,03 miljarder euro, enligt Dow Jones Newswires.

Intäkterna var 18,8 miljarder euro (17,5) jämfört med väntade 19,0 miljarder euro.

Orderingången var 19,9 miljoner euro, en ökning på 4 procent i årstakt. Det kan ställas mot väntade 19,0 miljarder euro.

Industrienheternas vinstmarginal var 9,5 procent (10,1), överstigande förväntade 9,2 procent.

Siemens bekräftar tidigare utsikter för räkenskapsåret 2014/2015.

Bolaget förväntar sig 2014/2015 en oförändrad organisk intäktstillväxt och att orderingången överstiger intäkterna, innebärande en book-to-bill-kvot överstigande 1.

Därutöver upprepar Siemens prognosen att man ska öka resultatet per aktie med minst 15 procent 2014/2015, räknat från 2013/2014 års 6,37 euro per aktie.

För Industrial-verksamheterna upprepas därutöver förväntningar om en justerad ebita-marginal på 10-11 procent 2014/2015.

(SIX News)