Arise elproduktion över budget

Foto: Arise

Arise elproduktion under andra kvartalet var 27 procent över budget. Ebidta från vindkraftdriften steg till 62 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 41 miljoner kronor under samma period förra året.

Analysen har gjorts av Redeye.

”Arise har tecknat avtal om försäljning av vindkraftparken Ryssbol (12 MW). Driftsättning sker under 2016 och därefter ansvarar Arise även för löpande drift och förvaltning. Affären liknar den som nu genomförs med BlackRock (Brotorp 46 MW) men Ryssbol är alltså avsevärt mindre. Arise har tidigare uppgivit att denna typ av affär kan väntas ge en positiv resultateffekt som ungefär motsvarar 1 MSEK per MW. För Ryssbol blir det i så fall cirka 12 MSEK. Därutöver tillkommer även intäkter för drift och förvaltning under kommande år. Köpare av Ryssbol är Kumbro Vind (ägs av Örebro och Kumla kommun), som tidigare köpte vindkraftparken Stjärnarp av Arise”, skriver Redeye i rapporten.