Bygget av Sandbank har inletts

Foto: Vattenfall

Nu har det första av 72 torn installerats på sitt fundament, 90 kilometer från den danska ön Sylt. Därmed har byggandet av Sandbank vindkraftpark påbörjats. När parken tas i drift 2017 kommer den att leverera el till 400 000 hushåll.

Sandbank blir det andra projektet som Vattenfall utvecklar tillsammans med Stadtwerke Munchen (SWM). Det första, DanTysk vindkraftpark med 80 vindkraftverk, ligger i samma område som Sandbank men 20 kilometer närmare land. DanTysk, som invigdes 30 april i år, levererar nu el till cirka 430 000 hushåll. Med en installerad effekt på totalt 576 megawattimmar blir Vattenfall och SWM den största vindkraftproducenten i Tyskland.

– Sandbankprojektet är en del av vår strategi för havsbaserad vindkraft, som har som mål att ytterligare öka säljbarheten för havsbaserad teknologi. Kostnadseffektiviteten vid planering, konstruktion och drift av vindkraftverken har högsta prioritet. Genom att åstadkomma detta vill vi ytterligare främja effektiv elproduktion i Nordsjön. Därför är vi nu glada att byggandet av Sandbank startat, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls vindkraftverksamhet.

Den totala investeringen i Sandbank uppgår till 1,2 miljarder euro.