ABB levererar till havsbaserad vindpark

Foto: ABB

ABB har tagit hem ett kontrakt värt 25 miljoner dollar på transformatorprodukter och tjänster för att upprätta en säker och tillförlitlig nätanslutning av vindkraft från nya havbaserade vindkraftparker som ska bidra till en ökad andel förnybar energi i Frankrikes elnät. Beställare är kraftbolaget RTE France.

ABB ska leverera nio 400 megavolts tillsatstransformatorer som ska bidra till att reglera spänningen i den överförda kraften från fyra storskaliga vindkraftparker vilka är under byggnation på olika platser längs den franska Atlantkusten. Leveranserna ska enligt plan ske från 2017 till 2020.

Vindkraftparkerna, på vardera 500 megawatt, ingår som en del i den franska regeringens plan att öka kapaciteten av havsbaserad vindkraft med 6 000 megawatt till 2020. Energin som produceras väntas stå för 3,5 procent av landets totala energianvändning. Det övergripande målet är att 23 procent av Frankrikes energi ska komma från olika förnybara källor år 2020.