Ingen risk för brist på el

Foto: Nancy Nance

Minst två kärnreaktorer ska stängas inom den närmaste framtiden och vindkraftsprojekt stoppas på grund av bristande lönsamhet. Men trots detta kommer det inte att bli någon brist på el i Sverige, enligt experter.

Nyligen kom uppgifter om att Eon överväger att stänga två av sina atomreaktorer i Oskarshamn. Redan tidigare har Vattenfall sagt att Ringhals 1 och 2 ska stängas 2018-2020. Men att det skulle hota energiförsörjningen är inte sannolikt.

-Det är inte ett troligt scenario att det ska uppstå bristsituationer. Om all den kärnkraft som har aviserats stänger över dagen och gör det en kall vinterdag i februari som sista produktionsdag så skulle det naturligtvis märkas, men det är ju inte så det går till, säger Gustav Ebenå, enhetschef på Energimyndigheten.

-På det hela taget är el inte en bristvara i Sverige just nu, säger han.

Priserna stigerNär den aviserade stängningen av kärnkraftverken blir en realitet så kommer elpriserna att stiga, och då kommer investeringsviljan tillbaka, påpekar Ebenå.

Den pågående energieffektiviseringen har medfört att elanvändningen minskar i Sverige och enligt Ebenå bedöms efterfrågan på el fortsätta att minska under resten av 10-talet och under 20-talet.

-Sedan kan det naturligtvis hända saker, som är strukturförändrande och som skulle kunna påverka det här, till exempel om man får en elektrifiering av transporter. Det är väl det som ligger närmast till hands.

Men enligt Ebenå skapar det bara ett hack i kurvan och en ökad användning av elfordon är dessutom positiv ur miljösynpunkt.

Färre vindkraftEnligt Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på Svensk Energi, är anledningen till de låga priserna bland annat de stödsystem som finns och som möjliggör investeringar i vind- och solkraft, inte bara i Sverige utan i Norden och framför allt på kontinenten.

Men nu kommer signaler om att satsningarna på vindkraft är på väg att stanna av. I torsdags meddelade norska kraftjätten Statkraft att man lägger ner alla vindkraftprojekt i Norden. De låga priserna gör att byggena inte beräknas bli lönsamma.

Magnus Thorstensson tycker att det är så marknaden ska fungera.

-Har man inte pengar att driva de befintliga verken så kan man än mindre investera. Nu har vi mycket produktion, då är priset lågt och då ska vi inte bygga någonting, säger han.

(TT)