ABB tar stor brittisk order

Foto: ABB

ABB har tagit hem en order på elkraftsanläggningar och annan kraftinfrastruktur till den havsbaserade vindkraftparken Rampion Offshore Wind Farm. ABB ska leverera kraftinfrastruktur till offshoreplattformen såväl som kraftanläggningen i land för att möjliggöra effektiv anslutning av den nya vindkraften till landets elnät.

Vindkraftparken ska enligt plan vara klar 2018.

Vindkraftparken på 400 megawatt utanför Sussex kust mellan Worthing och Brighton byggs av energibolaget Eon i samarbete med UK Green Investment Bank plc (GIB). Projektet omfattar 116 vindturbiner, varav den närmaste ligger 13 kilometer från kusten. Vid full kapacitet kommer parken att generera el för runt 300 000 hushåll.

Den installerade kapaciteten på 400 megawatt vindkraft ska bidra till Storbritanniens mål att nå 15 procents andel förnybar energi av landets totala energiproduktion till 2020.

I ABB:s uppdrag ingår nyckelfärdig leverans av elkraftsanläggningen i land, inklusive ett högspänt luftisolerat (AIS) och ett högspänt gasisolerat (GIS) ställverk, transformatorer och stationsautomation såväl som kontroll- och skyddssystem.

Ställverket i land ska också utrustas med fyra Statcom-enheter (static compensator) för att säkra nätstabiliteten. Dessa tillhandahåller reaktiv effektkompensering genom att upptäcka och kompensera för spänningsvariationer som uppstår till följd av den intermittenta vindkraften.

ABB ska också leverera ställverk för mellanspänning, transformatorer samt kontroll- och skyddssystem till plattformen till havs såväl som två nya ställverksfack med kontroll- och skyddsutrustning till National Grids näraliggande ställverk vid Bolney som tar emot vindkraft från den nya vindkraftparken. Denna lösning ska säkerställa att strikta nätanslutningsregler uppfylls.