Ikea nu helt energioberoende i Norden

Vindparken Götesvålen i Härjedalen. Foto: Ikea
Verken är av typen Vestas V90, med en effekt på 30 megawatt. Foto: Ikea

Ikea har invigt sin tredje vindpark och blir därmed helt energioberoende i Norden. Koncernen producerar mer energi för sina anläggningar i Norden än vad de gör av med. Sammanlagt har Ikea satsat cirka 1,5 miljarder kronor de senaste åren för att nå detta mål.

Den nya invigda vindparken består av 30 vindkraftverk, placerade på Götesvålen i Härjedalen. Ikea har sedan tidigare nio vindkraftverk på Korpfjället och sju på Rärnsberget i Dalarna. De 30 verken på Götesvålen kommer tillsammans att producera cirka 220 gigawattimmar el per år. Parken har byggts och förvaltats av OX2. Vindkraftverken är av typen Vestas V90, med en navhöjd på 80 meter och en effekt på 3 megawatt.

– Invigningen av Glötesvålen är mycket betydelsefull. Vindkraftsparken visar att genom långsiktiga satsningar och ansvarsfullt ägande kan svenskt näringsliv gå före. Genom att vi i Sverige leder utvecklingen inom vindkraft i kallt klimat och med lokalt engagemang kan vi utveckla både glesbygden och det svenska energisystemet hållbart. Jag är stolt över vad vi tillsammans har åstadkommit här, säger Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Nu blickar Ikea framåt mot sitt mål att bli helt energioberoende globalt till år 2020.