Vattenfall miljardinvesterar i brittisk vindkraft

Foto: Vattenfall

Vattenfall har påbörjat utbyggandet av en vindkraftpark i Storbritannien. Kentish Flats, som vindparkens namn lyder, är belägen 8 kilometer utanför Englands ostkust. Vattenfall investerar cirka 1,8 miljarder i ytterligare 15 vindkraftverk och när etappen är klar nästa år kommer parken som helhet att producera el motsvarade 75 000 hem.

Totalhöjden på vindkraftverk blir 140 meter ovan vattenytan.

– Vattenfall har åtagit sig att växa inom havsbaserad vindkraftkapacitet i norra Europa. Dan Tysk är nu i full drift, vi har börjat bygga Kentish Flats Extension och om några år kommer även Sandbank att tas i drift. Fler kommer att följa, inklusive den danska Horns Rev 3, som driver Vattenfalls tillväxt av hållbar energiproduktion framåt, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls vindkraftverksamhet, i ett pressmeddelande.

Vattenfall har nyligen invigt vindparken DanTysk, en vindpark på 80 vindkraftverk utanför Danmark. År 2017 kommer Vattenfall att vara involverade i ytterligare en dansk vindpark, Sandbank, som kommer bli lika stor.

– Havsbaserad vindkraft har blivit en allt viktigare energikälla för vårt företag. Vattenfall är idag världens näst största operatör av havsbaserad vindkraft. Tillsammans är vi på väg att förändra energisystemet. Som en del av denna ambition är DanTysk och senare Sandbank, en viktig milstolpe för Tyskland, för Europa – och definitivt för oss på Vattenfall, säger Magnus Hall, koncernchef på Vattenfall, i ett oressmeddelande.