Siemens slog förväntningarna

Foto: Siemens

Siemens redovisar ett nettoresultat på 3,91 miljarder euro (1,15) för det brutna räkenskapsårets andra kvartal. Väntad nettovinst var 2,01 miljarder euro, enligt Dow Jones Newswires.

Intäkterna var 18,05 miljarder euro (16,70) jämfört med väntade 17,80 miljarder euro.

Orderingången var 20,75 miljoner euro (17,86) mot väntade 20,06 miljarder euro. Siemens bekräftar tidigare utsikter för räkenskapsåret 2014/2015.

Bolaget förväntar sig 2014/2015 en oförändrad organisk intäktstillväxt och att orderingången överstiger intäkterna, innebärande en book-to-bill-kvot överstigande 1.

Därutöver spår Siemens att reavinster från avyttringar kommer att kunna öka resultatet per aktie med minst 15 procent, räknat från 2013/2014 års 6,37 euro per aktie.

För Industrial-verksamheterna väntas 2014/2015 en justerad ebita-marginal på 10-11 procent.

(SIX News)