ABB tar kraftorder i Brasilien

Foto: ABB

ABB har tagit emot en order värd 30 miljoner dollar gällande kraftinfrastruktur för vindkraft i Brasilien. ABB ska, genom att bygga kraftöverföringsstationer, säkerställa elleveransen mellan två nya vindkraftskomplex till landets kraftnät. Beställare är Vasa dos Ventos.

De två vindkraftprojekten har en effekt på 216 respektive 130 megawatt.

- Dessa stationer med tillhörande infrastrukturutrustning kommer att underlätta integrering, överföring och distribution av ren vindkraft för att möta det växande elbehovet i regionen. De kommer också att bidra till ökad nättillförlitlighet och säkra elleveranser. Denna order är ytterligare ett exempel på ABB:s strategi Next Level och vårt fokus på att expandera på tillväxtmarknader, säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Systems, i ett pressmeddelande.